Facturatie- en incassospecialist FIQAS is geheel voorbereid op het nieuwe starttarief in de servicenummerbestanden van COIN.

De Nederlandse telecomaanbieders verenigd in COIN hebben besloten om in de servicenummerbestanden (in de zogenaamde ‘staalkaart’) per nummer vast te gaan leggen of er sprake is van een vast bedrag per minuut mét of zonder starttarief. Op dit moment wordt alleen aangegeven of er een prijs per gesprek of per minuut geldt. Met de wijziging kan de prijs per minuut dus van een call set up charge worden voorzien. Bij de tarifering en facturatie van het verbruik zullen de telecomproviders met deze nieuwe informatie rekening moeten houden. De nieuwe staalkaart wordt door COIN naar verwachting geïmplementeerd per 1 maart 2014. Uitloop tot april is echter niet uitgesloten.

FIQAS verzorgt professionele outsourced facturatiediensten voor diverse telecomaanbieders. Voor deze dienstverlening neemt FIQAS bij COIN-bestanden af met geporteerde nummers (‘nummerportabiliteit’), afgeschermde B-nummers (‘geheime nummers’) en servicenummers.

Het facturatieplatform Abillity® van FIQAS is al ingericht op de registratie van een starttarief bij een prijs per minuut. De wijzigingen met betrekking tot het starttarief in de servicenummers kunnen daarom worden doorgevoerd zonder dat er aanpassingen in de software nodig zijn. FIQAS zorgt er voor dat de nieuwe COIN-gegevens over het starttarief correct in Abillity® worden verwerkt, en dat ze op correcte wijze worden meegenomen als parameter voor de tarifering en facturatie.

Meer info?
Bel FIQAS op 0297 -382323 of mail naar sales@fiqas.nl.

verCOIN-Logo

Tagged: Abillity, Managed Services, Tarifering