FIQAS en Kliksafe

MyHammer is het grootste Duitse ‘Handwerkerportal’, het webportaal waar vraag en aanbod op het gebied van kleine en grote kluswerkzaamheden bij elkaar komen. Met het webportaal biedt MyHammer een online platform waarop mensen die werkzaamheden willen laten uitvoeren in contact komen met gekwalificeerde ambachtslieden. Het Duitse webportaal bestaat sinds 2005 en wordt maandelijks bezocht door meer dan een half miljoen opdrachtgevers. MyHammer heeft ook zeer succesvolle portals in Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Voor MyHammer verzorgt FIQAS in een Managed Service het proces van ‘billing, accounting, dunning and first phase collection’. Hieronder valt, nadat de klant- en abonnementsgegevens vanuit het MyHammer systeem door middel van een API naar het Abillity®-platform van FIQAS zijn gepusht, een reeks van deelprocessen: het genereren en distribueren van facturen onder MyHammer klanten in Duitsland, Oostenrijk en UK, de verwerking van betalingen (SEPA incasso en betalingen via credit cards en Adyen), het pushen van de facturatie- en incassoresultaten naar het CRM-systeem van MyHammer en het exporteren van grootboekdata naar MyHammer’s financiële systeem (Navision).

Net als de Abillity® implementaties voor de meeste andere klanten kent de implementatie voor MyHammer een aantal bijzondere en soms complexe elementen. Een paar voorbeelden:

MyHammer sluit met haar klanten abonnementen af die kunnen variëren in looptijden, meestal 1 of 2 jaar. Deze worden vanuit Abillity® in één keer vooruitgefactureerd, en vervolgens in termijnen geïncasseerd. Dit vraagt onder andere om specifieke rapportages waarin de aflettering in detail wordt meegenomen en ook een revenue allocation per dag.

Bij de meeste klanten van FIQAS worden betalingsherinneringen verstuurd op factuurniveau. By MyHammer gebeurt dit echter op het niveau van de debiteur, wat als voordeel heeft dat de debiteur een totaaloverzicht ontvangt van alle openstaande posten. De klant krijgt dan niet voor iedere factuur een herinnering, maar alleen de communicatie omtrent het hoogste herinneringsniveau.

Voor niet te innen betalingen zijn geautomatiseerde write-offs geïmplementeerd, die worden gestuurd door flexibel te configureren business rules. Deze write-offs kunnen eventueel worden teruggedraaid / teruggeboekt op basis van datum en tijd. Het bijzondere hieraan is dat alle rapportages in tijd kunnen worden gedraaid, zonder dat de gegevens gewijzigd worden.

Het MyHammer proces bevat ook meer gebruikelijke subprocessen, zoals uitfacturatie en autocreditering bij voortijdige contractbeëindiging. Hierbij wordt het resterende deel van de contractperiode gefactureerd (en geïncasseerd) of worden correcties toegepast voor teveel gefactureerde bedragen (via excasso of door middel van een verrekening met een volgende openstaande factuur).

FIQAS heeft voor MyHammer diverse gedetailleerde rapportages ingericht. Naast de revenue allocation per dag (die nodig is in verband met het vooruitfactureren) zijn er specifieke rapportages voor bijvoorbeeld Navision en een aging report. MyHammer’s incassobureau ontvangt vanuit Abillity® een rapport met debiteuren- en factuurinformatie voor de niet-minnelijke incasso. De terugkoppeling van het incassobureau wordt automatisch ingelezen in Abillity®.

Net als MyHammer succesvol factureren en incasseren?

Is uw dienstverlening enigszins vergelijkbaar met die van MyHammer? Heeft u complexe facturatie- en incassoprocessen, grote aantallen transacties of facturen? Laat u overtuigen door onze aanpak en software, en vraag nu een offerte aan.

Waarom kiest MyHammer voor FIQAS ?

  • Geïntegreerde facturatie en incasso, waarbij alle producten en diensten vanuit 1 applicatie gefactureerd en geïncasseerd worden.
  • Naadloze integratie van de billing en collection oplossing in de bestaande set-up en processen van MyHammer .
  • Kwaliteit en continuïteit gegarandeerd door team van ervaren billing managers, tegen beperkte investering.

FIQAS en MyHammer

  • MyHammer is het grootste Duitse ‘Handwerkerportal’, een online platform waarop mensen die werkzaamheden willen laten uitvoeren in contact komen met gekwalificeerde ambachtslieden.
  • FIQAS verzorgt in een managed service het proces van factureren, betalingsverwerking en minnelijke incasso voor MyHammer, en gebruikt daarvoor het eigen facturatieplatform Abillity®.