Met nieuwe interfaces van FIQAS levert arbodienst Bouw & Gezond declaratie- en preventiegegevens geheel gescheiden aan de systemen van Volandis, het kennis- en adviescentrum in de bouw, en ZorgTTP, de organisatie die gevoelige persoonsgegevens pseudonimiseert. Bouw & Gezond is de eerste arbodienst in de bouwsector die gereed is voor het aanleveren van data via ZorgTTP en daarmee tevens de eerste arbodienst die volledig voldoet aan de eisen van Volandis. 

Arbodienst Bouw & Gezond was net als alle andere bouwarbodiensten sinds jaar en dag gewend haar declaraties voor de uitgevoerde keuringen naar Stichting Arbouw te sturen. Deze stichting was speciaal opgezet door de Cao-partners in de bouw om onder andere het betalen van keuringen van bouwpersoneel te faciliteren. Arbouw keerde deze declaraties vervolgens periodiek uit aan de arbodiensten.

Stichting Arbouw hield in juli 2016 op te bestaan, waarna een deel van de taken werd overgenomen door Volandis, het nieuwe kennis- en adviescentrum voor duurzame inzetbaarheid in de Bouw- en Infrasector. Volandis nam ook de betaling van de declaraties op zich. Het duurde echter tot de zomer van 2017 voordat er een nieuw sluitend proces was uitgewerkt voor het verwerken van de declaraties voor keuringen. De arbodiensten behielpen zich zo lang met een handmatig en dus kwetsbaar declaratieproces, gebaseerd op handmatig bewerkte spreadsheets en lijsten.

Volandis stelt andere eisen aan de data die door de arbodiensten worden aangeleverd dan Stichting Arbouw. De declaratiebestanden voor Stichting Arbouw bevatten veel meer data dan strikt noodzakelijk voor de afhandeling van de declaratie: naast de declaratiegegevens ook keuringsgegevens, inclusief vragenlijsten, laboratoriumgegevens en persoonsgegevens. Arbouw verzamelde op deze manier big data voor onderzoeken, rapportages en adviezen voor de branche. Volandis stelt met het oog op de privacy echter de eis dat de declaratie-informatie gescheiden wordt van de persoonsgebonden en dus privacy gevoelige preventiedata. Deze opzet vereist dat de arbodiensten alleen nog strikt noodzakelijke declaratie-data (opdracht, type keuring, tijdsspanne) aan Volandis leveren. Dat doen ze rechtstreeks. Daarnaast wordt er van de arbodiensten verwacht dat zij een stroom preventiedata leveren, die door ZorgTTP worden gepseudonimiseerd en daarna naar Volandis worden doorgezet.

Bouw & Gezond gebruikt voor het proces van keuringen, declaraties en facturatie (en andere arbogerelateerde processen, zoals verzuimmanagement) software van FIQAS. Met deze software leverde Bouw & Gezond voorheen alle gegevens met behulp van één interface aan Stichting Arbouw. Voor Volandis en ZorgTTP zijn nu twee aparte interfaces nodig, voor de declaratie-data en de preventiedata. Deze heeft FIQAS in een paar weken voor Bouw & Gezond geïmplementeerd. Een mooi staaltje aanpassingsvermogen van FIQAS, dat Bouw & Gezond in staat stelt als eerste arbodienst aan de eisen van Volandis te voldoen.

Binnenkort neemt overigens ook Bouw & Gezond partner Vechtstad Consultancy de oplossing van FIQAS in gebruik. Vechtstad beschikt daardoor meteen over de koppelingen met Volandis en ZorgTTP.

Meer informatie? Erik Henselmans / 06 – 13135273 of erik.henselmans@fiqas.nl.

Tagged: Facturatie, Klanten