Transformeren

Datakwaliteit

Een vaak onderschat probleem bij IT-projecten is de datakwaliteit. Dit speelt niet alleen rondom een initiële migratie, maar kan ook structureel aandacht nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een ‘mapping’ tussen codes in bronsystemen en ontvangende systemen, of het ontvangen van ‘vervuilde’ data uit legacysystemen met beperkte validatiemogelijkheden.

Als je problemen rondom datakwaliteit niet ‘aan de voorkant’ oplost, dan neem je deze door het hele proces mee, met als gevolg bijvoorbeeld verkeerde facturen – en dat wil je voorkomen.

Dat inzicht heeft ons gebracht tot het ontwikkelen van de Abillity® Transformatiemodule: een datapipe waarmee de kwaliteit van inkomende data wordt bewaakt (en waar nodig verbeterd) en waarmee ruwe data kan worden ‘verrijkt’ ter voorbereiding op volgende stappen in het order to cash-proces.

Waarom transformeren met FIQAS?

Kwaliteit waarborgen

De datakwaliteit wordt zo vroeg mogelijk in het proces geoptimaliseerd.

Snelle doorstroom

Uitval is (grafisch) inzichtelijk voor beheerders en (bulk)acties om dit op te lossen zijn eenvoudig en snel uit te voeren.

Procesoptimalisatie

Doordat uitval inzichtelijk is, kan hiervan geleerd worden om het proces continu te optimaliseren.

Transformeren met Abillity®

Het Abillity®-platform is opgebouwd uit een aantal modules die integraal maar ook onafhankelijk van elkaar kunnen worden ingezet. De transformatiemodule kan dus ook los worden afgenomen om vooraan in de order to cash-keten in te zetten en daarmee data in allerlei vormen en vanuit allerlei bronnen geschikt te maken voor downstream verwerking. De module zelf is generiek van opzet en biedt een framework waaraan we de voor jouw transformatieproces specifieke businesslogica en validaties eenvoudig kunnen toevoegen.

Dataverwerking

De transformatiemodule kan worden gevoed via API’s of door aangeboden bestanden. Om de inkomende data goed te kunnen verwerken, worden de volgende stappen doorlopen:

 • Validatie
  De aangeleverde data wordt getoetst op formaat (structuur), op verplichte velden en specifieke vulling, eventueel bepaald door business logica. Wanneer ontvangen data niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt deze in zogeheten exceptie (uitzondering) geplaatst.
 • Omvormen
  De data wordt omgevormd om deze geschikt te maken voor generieke verwerking. Hierbij kiezen we voor een structuur die uitsluitend velden bevat die relevant zijn voor het beoogde doel.
 • Verrijken
  Waar nodig kan de ruwe data worden verrijkt. Denk bijvoorbeeld aan het mappen van ontvangen ID’s aan stamgegevens binnen Abillity®, zodat bijvoorbeeld omschrijvingen of tags kunnen worden toegevoegd. Als de beoogde verrijking niet mogelijk blijkt (bijvoorbeeld omdat er geen mapping kan worden gemaakt), dan wordt de ontvangen data in exceptie geplaatst.
 • Combineren
  Meerdere soorten ruwe data kunnen worden gecombineerd om tot verwerkbare transacties te komen.
 • Splitsen
  Dit is de tegenhanger van combineren; soms moet een ontvangen transactie juist gesplitst worden, bijvoorbeeld omdat deze aan meerdere partijen gefactureerd moet worden.
 • Groeperen
  Zeker bij hoog-volumeprocessing kan het wenselijk of noodzakelijk zijn om data op vooraf bepaalde velden te groeperen, zodat vervolgprocessen werken met aggregaten, waarmee de hoeveelheid data in die processen significant wordt verlaagd.

Uitzonderingen afhandelen

Via een overzichtelijke webomgeving inclusief zoekfunctionaliteit hebben gebruikers inzicht in de uitzonderingen zodat ze deze kunnen behandelen (ook wel bekend als ‘exception handling’).

De Abillity® transformatiemodule biedt gebruikers diverse opties om verkeerde of incomplete data waar nodig efficiënt te verwerken.

 • Data afschrijven en opnieuw aanleveren
  Als een bronsysteem de mogelijkheid biedt om data aan te passen en opnieuw – maar dan correct – aan te leveren, heeft dat de voorkeur. Vervolgens kan verkeerd aangeleverde data door de gebruiker binnen de transformatiemodule eenvoudig worden afgeschreven.
 • Data aanpassen en opnieuw verwerken
  Als het bronsysteem niet, of niet op tijd, de mogelijkheid biedt om data opnieuw aan te leveren, biedt de transformatiemodule mogelijkheden om data in bulk aan te passen. Hierbij wordt een complete audit trail bijgehouden van wie wanneer welke aanpassing heeft gedaan.
 • Aanpassen stamgegevens
  Als data op basis van stamgegevens wordt verrijkt, kan het voorkomen dat bepaalde stamgegevens ontbreken of fout zijn. Binnen Abillity® kan stamdata eenvoudig worden gewijzigd om zo het probleem op te lossen. Vervolgens kan de data alsnog succesvol worden verwerkt.

Automatische pipeline

Een datapipe kan in Abillity® zo worden ingeregeld dat deze automatisch draait. Voor het afhandelen van uitzonderingen zal meestal een menselijk oog nodig zijn, maar de ‘happy flow’ kan in principe 24×7 zonder menselijke tussenkomst plaatsvinden. Hierdoor kan er continu input verwerkt worden en kan er continu output (met de juiste kwaliteit) doorstromen naar de volgende stap in het order to cash-proces.

Abillity® pipelines zijn horizontaal schaalbaar en geschikt om honderden miljoenen transacties per dag te verwerken.

Verbeterde datakwaliteit

Met de Abillity® transformatiemodule doorbreken we dus de IT-wijsheid ‘garbage in = garbage out’. We voorkomen namelijk juist dat ‘garbage’ in de volgende processtap terechtkomt en laten alleen bruikbare data door (al dan niet recycled 😊).

Het resultaat van het transformatieproces bestaat uit gevalideerde data – verrijkt op basis van business rules en eventueel reeds geaggregeerd – die als input dient voor de volgende stap in het proces: de tarifering.

Voor deze klanten transformeren wij data

KPN

Voor KPN Wholesale verwerkt FIQAS met Abillity® dagelijks vele tientallen miljoenen transacties, voortkomend uit het gebruik van het vaste netwerk voor telefonie ook door andere telecomproviders.

Meer over KPN

PostNL

Nu PostNL Transport Abillity® in gebruik heeft genomen, is PostNL weer een stap dichterbij haar ambitie om uit te groeien tot de grootste aanbieder van logistieke oplossingen en postdiensten in, naar en vanuit de Benelux.

Meer over PostNL

Meer informatie?

Ben je benieuwd of ons platform geschikt is voor jouw organisatie? Wil je meer weten over onze transformatiemodule? Of heb je specifieke vragen? Neem gerust contact met ons op. Wij gaan graag met je in gesprek!

Willem Lemmers

Senior Consultant

+31 297 382323 Plan een online demo in