Tariferen

Het toepassen van de juiste prijs voor producten en diensten klinkt misschien eenvoudig, maar dat is in de praktijk zeker niet altijd het geval.

Het wordt al snel complex en onoverzichtelijk als er sprake is van zeer veel klant(groep)en die elk eigen prijsafspraken hebben. Die afspraken kunnen bovendien in de tijd wijzigen (bijvoorbeeld als gevolg van indexatie), maar kunnen daarnaast ook afhankelijk zijn van volume (staffelkortingen), andere diensten (combikorting), cumulatief verbruik (bundels), moment van leveren (piektarief) en ga zo maar door.

Met Abillity® kun je dit soort prijsafspraken (en meer) zo toepassen dat gebruikers overzicht houden en  het geheel beheersbaar blijft.

Waarom tariferen met FIQAS?

Configureerbaar

Prijsmodellen kunnen door beheerders worden onderhouden.

Beheersbaar

Zoveel mogelijk standaardafspraken met de mogelijkheid om uitzonderingen in te stellen.

Transparant

Altijd herleidbaar hoe een prijs tot stand is gekomen.

Voor deze klanten regelen wij de tarifering

Port of Rotterdam

FIQAS levert de software waarmee scheepsbezoeken aan het Rotterdamse havengebied volautomatisch en real-time worden vertaald naar een opgave. Na validatie door het Havenbedrijf wordt de opgave meteen omgezet in een factuur.

Meer over Port of Rotterdam

PostNL

Nu PostNL Transport ook Abillity® in gebruik heeft genomen als tariferingssysteem, is PostNL weer een stap dichterbij haar ambitie om uit te groeien tot de grootste aanbieder van logistieke oplossingen en postdiensten in, naar en vanuit de Benelux.

Meer over PostNL

Sound of Data

Onderdeel van de Sound of Data propositie zijn 0800 en 09x servicenummerdiensten, SMS- diensten en diensten voor slimme routeringen van internationale nummers ten behoeve van call centers. Hierdoor ontstaan er verbruiksgegevens die door FIQAS verwerkt worden tot debet-, credit-, controle- en afdrachtsfacturen.

Meer over Sound of Data

essentieel verlengstuk van het verkoopproces

Klantafspraken nakomen

Wat uitvoering betreft is tariferen meestal een financieel proces, maar breder gezien is tariferen eigenlijk dat toepassen wat je met je klanten hebt afgesproken. En afspraken moeten worden nagekomen, dus correcte tarifering is feitelijk een essentieel verlengstuk van het verkoopproces.

Als tarieven verkeerd zijn toegepast en te hoog zijn, dan heb je te maken met een ontevreden klant, een klacht (kostbare belasting van je customer service) en werk om een correctie of credit door te voeren. Als tarieven verkeerd zijn toegepast en te laag zijn, dan bestaat de kans dat je daar nooit wat van hoort en heb je te maken met (mogelijk onzichtbaar) omzetverlies. Het belang van correcte tarifering kan dan ook vanuit zakelijk perspectief niet worden onderschat. Abillity® helpt je om tarieven correct toe te passen en controles daarop uit te voeren.

flexibele tarifering

Onderscheidend vermogen

Nog een stap verder gedacht, levert een flexibele tarifering jouw organisatie onderscheidend vermogen op in de marktbewerking. Neem een bedrijf A dat auto’s verhuurt tegen een vast bedrag per dag, dat hoog genoeg moet zijn om rendabel te blijven, ook voor grootverbruikers. Tarifering is dan vrij simpel. Vergelijk dit met concullega B die Abillity® gebruikt en in staat is een lage(re) basisfee te hanteren met een aanvullend verbruik dat gebaseerd is op het daadwerkelijke aantal gereden kilometers. Als trouwe klant krijg je ook nog eens een volumekorting en gratis kilometers op moeder- en vaderdag. Wat spreekt je meer aan?

Onbeperkte mogelijkheden

Vaste en variabele vergoedingen

Tarifering gaat vrijwel altijd (zoals ook in voorgaand voorbeeld) om een combinatie van vaste vergoedingen (ook terugkerende, bijvoorbeeld abonnementen) en variabele vergoedingen (orders/verbruik). Bij abonnementen betaalt een klant periodiek vaste bedragen, die via de Abillity® abonnementenengine kunnen worden berekend. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van prepaid, post paid, proportioneel en/of verschillende abonnementsperiodes (bijvoorbeeld maand of jaar).

Bij verbruik is er sprake van ruwe data (‘transacties’) afkomstig uit een netwerk, meetsysteem of andere applicatie, waarin informatie staat die als basis dient voor de tarifering, zoals de datum en tijd, een klantidentificatie (bijvoorbeeld een telefoonnummer, kaartnummer, device ID) en het verbruik zelf.

Prijsprikkels

Speciale afspraken

Vaak worden vaste en variabele vergoedingen gecombineerd, denk bijvoorbeeld aan een bepaald verbruik dat inbegrepen is in de vaste vergoeding, waarbij de klant alleen meer hoeft te betalen indien er extra wordt verbruikt. Daarnaast bestaan er nog vele andere mogelijke ‘speciale’ afspraken met klanten. Denk aan bijzondere toeslagen (bijvoorbeeld boetes), borgstellingen, incidentele kortingen (‘zomeractie’), commissieregelingen, volumekortingen en wat maar vanuit commercieel oogpunt wenselijk is om als prijsprikkel toe te passen.

De Abillity® tariferingsmodule kan ingezet worden om dit brede spectrum aan prijsvariaties correct toe te passen, ook op grote schaal (zelfs als het tientallen miljoenen transacties betreft).

 

Het resultaat van het tariferingsproces bestaat uit geprijsde (en veelal logisch gegroepeerde) orderregels die als input kunnen dienen voor de volgende stap in het proces: de facturatie.

Meer weten?

Ben je benieuwd of ons platform geschikt is voor jouw organisatie? Wil je meer weten over onze tariferingsmogelijkheden? Of heb je specifieke vragen? Neem gerust contact met ons op. Wij gaan graag met je in gesprek!

Willem Lemmers

Senior Consultant

+31 297 382323