FIQAS heeft voor het boekjaar 2017 een ISAE 3402 type 2 assurance verklaring ontvangen voor het Abillity® facturatieplatform, met ‘zero exceptions’. Deze verklaring bevestigt en onderbouwt dat Abillity® complete controle biedt over de geautomatiseerde order-to-cash processen die FIQAS voor haar klanten uitvoert of die haar klanten in eigen beheer uitvoeren.

ISAE 3402 is de internationaal erkende assurance standaard voor outsourcing. ISAE 3402 gecertificeerde serviceorganisaties worden onderworpen aan een uitgebreide audit van hun risico management- en interne beheersingssysteem. Alle accountants in Nederland erkennen de ISAE 3402 standaard en kunnen hierop steunen voor hun jaarrekeningcontrole. De type 2 verklaring geeft aan dat de onderzochte partij de aan haar uitbestede processen volledig onder controle heeft.

FIQAS biedt als serviceorganisatie managed services voor tarifering, facturatie en debiteurenbeheer en gebruikt daarvoor het eigen Abillity® platform. Klanten van FIQAS worden voor hun jaarrekening elk jaar onderworpen aan een audit, waarbij de geautomatiseerde processen en de beveiliging rondom deze processen van toenemend belang zijn, ook gezien de wetgeving. Een ISAE 3402 audit wordt voor de klanten van FIQAS daarom steeds belangrijker.

Het bijzondere aan de Abillity® toetsing over 2017 is dat de assurance verklaring het resultaat is van een generieke toetsing en een beoordeling omvat van alle modules van het platform. In voorgaande jaren werden aparte klantspecifieke verklaringen afgegeven, die betrekking hadden op alleen die onderdelen die de betreffende klant gebruikt.

Het voordeel van de generieke assurance verklaring is tweeledig. De accountants van de klanten van FIQAS kunnen deze verklaring gebruiken in hun eigen audits. Zij hebben meteen al de verzekering dat alle voor hen relevante onderdelen getoetst zijn en voldoen aan ISAE 3402 type 2. Ook voor prospects en nieuwe klanten van FIQAS is het relevant om te weten dat FIQAS deze toetsing elk jaar ondergaat en met succes afsluit.

FIQAS doorstond de algemene beoordeling van Abillity® met ‘zero exceptions’, hetgeen betekent dat de audit geen enkele tekortkoming aan het licht bracht. Voor FIQAS is dat inmiddels geen echte verrassing meer, want bij eerdere toetsingen waren er ook geen bijzonderheden. Toch is ook deze nieuwe positieve beoordeling een resultaat om trots op te zijn.

Meer informatie? Erik Henselmans / 06 – 13135273 of erik.henselmans@fiqas.nl.

Tagged: Abillity, FIQAS, Managed Services