Abillity® van FIQAS, de leidende billing solution voor Simpel

16 september 2016 Factureren Incasseren

FIQAS verzorgt maandelijks de uitvoering en monitoring van de facturatie- en incassoprocessen van sim-only aanbieder Simpel.

Het uitbesteden van deze processen draagt bij aan de efficiënte bedrijfsvoering die Simpel in staat stelt haar diensten tegen zeer lage tarieven aan te bieden. Voor deze ‘managed billing services’ gebruikt FIQAS de beproefde facturatieoplossing Abillity®. Door de migratie van de facturatie- en incasso voor de klanten uit andere systemen is Abillity® nu de leidende billing solution voor Simpel.

Simpel is een aanbieder van voordelige sim-only-abonnementen. Sinds 2007 biedt Simpel voordelige sim-only abonnementen aan, zonder gedoe. Simpel daagt ingewikkelde zaken uit door ze eenvoudig en toegankelijk te maken voor iedereen. Om deze zeer lage prijzen te kunnen bieden, moeten alle processen lean and mean zijn ingericht. Door de processen rondom facturatie en incasso aan billing specialist FIQAS uit te besteden is Simpel verzekerd van bewezen process efficiency en houdt het op afstand controle over deze cruciale bedrijfsprocessen.

FIQAS maakt voor de Managed Billing Service voor Simpel gebruik van het in eigen huis ontwikkelde Abillity®-platform. Deze geavanceerde software suite is geïntegreerd in het door Enrise ontwikkelde systeemlandschap volgens de 4-tier-architectuur, waarop ook het CRM-systeem van Business Base is aangesloten.

FIQAS en Abillity® hebben voor Simpel een paar sterke punten. Om een spreiding in omzet en klantcontact te waarborgen factureert FIQAS elke werkdag voor Simpel. Risico’s worden op verschillende manieren ingeperkt. Ook tussentijdse vooruitbetalingen worden bijvoorbeeld gefaciliteerd. De Abillity® applicatie maakt een complete audit mogelijk van het verwerkte verbruik, en online betalingen worden gevalideerd en geaudit voor ze op de bankrekening van Simpel verschijnen. Tevens biedt Abillity® een complete set aan financiële rapportages en exports waarmee de financiële administratie van Simpel gevoed wordt.

De standaard in Abillity® beschikbare API maakt niet alleen een eenvoudige integratie met derde systemen mogelijk, maar ook een klant-per-klant migratie. Big bang migraties – en de daarmee samenhangende risico’s – zijn daarmee niet nodig. De migratie naar Abillity® voor Simpel kon hierdoor in korte tijd gerealiseerd worden, na een grondige voorbereidingsperiode waarin de gehele keten met partners is beproefd. Facturatie en incasso van de Simpel klanten vinden nu plaats in één uniforme en efficiënt te beheren billing straat.

Meer weten?

Ben je benieuwd of ons platform geschikt is voor jouw organisatie? Wil je meer weten of heb je specifieke vragen? Neem gerust contact met ons op. Wij gaan graag met je in gesprek!

Willem Lemmers

Senior Consultant

+31 297 382323

Nieuwe EU-richtlijn voor afvalstoffenheffing feilloos verwerkt in Abillity®

De Europese Unie heeft een nieuwe richtlijn geïntroduceerd met als doel om zeevervuiling door scheepsafval te verminderen. Met de tariferingsmodule van Abillity® kan Port of Rotterdam deze wijziging moeiteloos verwerken.

Nieuw SEPA-bestandsformaat ‘SEPA XML’ nu al beschikbaar in Abillity®

Vanaf 23 november 2025 ben je verplicht om adresgegevens gestructureerd toe te voegen aan verzamelbetalingen en incassobatches. Hiervoor is een nieuw bestandsformaat (SEPA XML versie 2019) beschikbaar gesteld. Ons Abillity®-platform ondersteund dit nieuwe bestandsformaat nu al.

Veilig processen uitbesteden met Abillity®: bevestigd volgens ISAE 3402 type II normen!

Als je ervoor kiest om processen uit te besteden, dan wil je de zekerheid hebben dat deze goed en veilig worden uitgevoerd. De ISAE3402 type II-verklaring biedt hiervoor uitkomst. Ons Abillity®-platform beschikt over deze verklaring en afgelopen jaar zijn opnieuw nul bevindingen geconstateerd!