Havenbedrijf Rotterdam kiest voor havengeldensysteem van FIQAS

07 november 2018 Factureren Incasseren Tariferen

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft na een Europese aanbestedingsprocedure FIQAS Software gecontracteerd als leverancier van het facturatiesysteem voor de Havengelden. Met de PortAbillity® oplossing van FIQAS kunnen scheepsbezoeken aan het Rotterdamse havengebied volautomatisch en realtime worden vertaald in een opgaveformulier. Na validatie door het Havenbedrijf wordt de opgave direct omgezet in een factuur. Het contract tussen het Havenbedrijf en FIQAS is op 22 oktober getekend, de oplossing wordt in Q1 2019 in gebruik genomen.

De grootste haven van Europa

Het Havenbedrijf Rotterdam is verantwoordelijk voor de bedrijvigheid in de grootste haven van Europa. Ieder jaar arriveren er zo’n 30.000 zeeschepen en 100.000 binnenvaartschepen. Havengelden, de kosten met betrekking tot scheepsbezoeken, vormen de belangrijkste inkomstenbron van het bedrijf. Zij bieden het Havenbedrijf ook de mogelijkheid om te sturen op bijvoorbeeld milieuaspecten, commerciële aantrekkelijkheid (concurrentiepositie) en het optimale gebruik van haveninfrastructuur.

Efficiënt en betrouwbaar proces waarbij de klant centraal staat

Het Havenbedrijf  streeft naar een efficiënt en betrouwbaar proces dat de klant centraal stelt. Om op dit gebied een verbeterslag te bewerkstelligen schreef het Havenbedrijf medio 2017 een Europese aanbesteding uit voor een havengeldensysteem dat op termijn alle aspecten van de havengelden moet ondersteunen. Hieronder vallen alle af te rekenen kosten op basis van een scheepsbezoek, dus zeehavengelden, kade-, boeien- en palengeld, bijdrage afvalstoffen en binnenhavengeld, inclusief kortingen. Na de aanbesteding gunde het Havenbedrijf de opdracht aan FIQAS, de ervaren specialist op het gebied van tarifering, facturatie en debiteurenbeheer voor bedrijven met complexe processen en aanzienlijke hoeveelheden data.

Paul Smits, CFO Havenbedrijf Rotterdam:
“Het nieuwe havengeldensysteem maakt het proces rondom opgaven zeehavengeld aanzienlijk gebruiksvriendelijker voor onze klanten.”

Van data verzamelen en aanvullen tot en met facturatie, presenteren en rapporteren

Het nieuwe havengeldensysteem van FIQAS heeft de naam PortAbillity® gekregen. Deze oplossing bestaat uit een webbased opgaveportaal dat op basis van services communiceert met modules van het bewezen off-the-shelf facturatieplatform Abillity®. De oplossing heeft betrekking op het proces van data verzamelen en aanvullen, valideren en berekenen tot en met facturatie, presenteren en rapporteren. Naar verwachting neemt het Havenbedrijf het PortAbillity® systeem in Q1 2019 in gebruik.

Het Havenbedrijf Rotterdam en FIQAS zien uit naar een succesvolle en langjarige samenwerking

Paul Smits, CFO Havenbedrijf Rotterdam: “Het nieuwe havengeldensysteem maakt het proces rondom opgaven zeehavengeld aanzienlijk gebruiksvriendelijker voor onze klanten. De toegevoegde waarde voor het Havenbedrijf zelf ligt in de grotere efficiëntie van de interne procesvoering en in meer en betere stuurinformatie. Met het systeem van FIQAS wordt het factureren van Havengelden een in hoge mate geautomatiseerd en realtime proces, waarin Customer Self Care een centrale rol speelt.“

Rob Geleijn, CEO FIQAS Software: “Wij zijn ontzettend trots dat wij deze opdracht mogen uitvoeren. Ons werk bestaat daarbij niet uit het neerzetten van een vervangend systeem, maar uit het in nauwe samenwerking met het Havenbedrijf komen tot een herontwerp van het havengeldenproces. Het uiteindelijke resultaat is financieel solide en gebruiksvriendelijke functionaliteit. Dit biedt FIQAS op termijn de kans om met PortAbillity® een voor ons nieuwe markt in te gaan. Met dit fraaie perspectief gaan we dus met volle energie hard door met onze ‘havenarbeid’!”

Meer weten?

Ben je benieuwd of ons platform geschikt is voor jouw organisatie? Wil je meer weten of heb je specifieke vragen? Neem gerust contact met ons op. Wij gaan graag met je in gesprek!

Willem Lemmers

Senior Consultant

+31 297 382323

iDEAL 2.0: standaard in Abillity®

De meest gebruikte online betaalmethode van Nederland is vernieuwd. iDEAL 2.0 is sinds deze maand de nieuwe standaard in Abillity® en maakt online bestellen en betalen nog makkelijker.

Geavanceerde order to cash-oplossing draagt bij aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers

Onlangs is het geavanceerde PreventieZorgPortaal (PZP) gelanceerd. Hiermee heeft Volandis – met behulp van het Abillity®-platform van FIQAS – het complexe order to cash-proces rondom de duurzame inzet van medewerkers in de bouw- en infrasector efficiënt geautomatiseerd.

Nieuwe EU-richtlijn voor afvalstoffenheffing feilloos verwerkt in Abillity®

De Europese Unie heeft een nieuwe richtlijn geïntroduceerd met als doel om zeevervuiling door scheepsafval te verminderen. Met de tariferingsmodule van Abillity® kan Port of Rotterdam deze wijziging moeiteloos verwerken.