Nieuwe EU-richtlijn voor afvalstoffenheffing feilloos verwerkt in Abillity®

19 februari 2024 Abillity® Tariferen

De Europese Unie heeft een nieuwe richtlijn geïntroduceerd met als doel om zeevervuiling door scheepsafval te verminderen. Havens moeten afval al verwerken volgens strikte criteria, bepaald door Green Award*. In de nieuwe situatie wordt deze afvalstoffenheffing niet meer alleen op brandstof gebaseerd, maar ook op prestaties, met kortingen oplopend tot 27%. Met de tariferingsmodule van Abillity® kan Port of Rotterdam deze wijziging moeiteloos verwerken.

Europese Unie stelt nieuwe richtlijn afvalstoffenheffing op

Schepen produceren scheepsafval. Dit kan variëren van oliehoudend afval tot chemicaliën, maar ook sanitair afval of regulier ‘vuilnis’. De nieuwe richtlijn die de Europese Unie heeft opgesteld, heeft als doel het verminderen van de verontreiniging van de zee en moet er dus toe leiden dat meer schepen hun afval aanbieden bij de havens die zij aandoen. De havens hebben op hun beurt de verantwoordelijkheid om het aangeboden afval af te voeren via erkende afvalverwerkers.

Tarief gebaseerd op meer dan één waarde

Waar de oude richtlijn de afvalstoffenheffing berekende op basis van het brandstoftype van een schip, baseert de nieuwe richtlijn de heffing op basis van data van Green Award. Per 1 januari 2024 wordt een schip door Green Award beoordeeld op 10 criteria waarbij wordt aangegeven of het schip hier wel of niet aan voldoet. Denk hierbij aan o.a. afvalscheiding, ecologisch inkoopbeleid en brandstof. Vervolgens krijgt het schip een kortingspercentage doorberekend per criteria. Deze korting kan oplopen tot 27%.

Van data naar correct tarief én een nette factuur

Port of Rotterdam heeft FIQAS gevraagd om deze wijziging uit te voeren en per 1 januari 2024 operationeel te hebben. Dave Buskermolen, Product Owner bij FIQAS vertelt: “Deze wijziging betekende voor Port of Rotterdam een andere manier van het tot stand komen van de afvalstoffenheffing. Waar voorheen enkel de brandstof van een schip leidend was in het toekennen van een kortingspercentage, vereist de nieuwe richtlijn een andere manier van tariferen.”
“Maandelijks ontvangen wij – via een geautomatiseerd proces – data van Green Award. Op basis hiervan berekent de Abillity® tarifieringsmodule hoe een schip scoort op de 10 criteria en welk kortingspercentage wordt toegekend. Vervolgens wordt dit netjes op de factuur vermeld als één overzichtelijk percentage.”

Over Green Award

Green Award is in 1994 in de zeevaart ingevoerd om de kwaliteit en veiligheid van zeeschepen te bevorderen. Sinds 2011 bestaat er ook het Green Award certificaat voor de binnenvaart. Over de hele wereld worden schepen en rederijen door Green Award gecertificeerd op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu. De certificering is op vrijwillige basis en levert verschillende voordelen op, zoals verbetering van imago en kortingen op onder meer zeehavengelden.

Meer weten?

Ben je benieuwd of ons platform geschikt is voor jouw organisatie? Of heb je specifieke vragen? Neem gerust contact met ons op. Wij gaan graag met je in gesprek!

Willem Lemmers

Senior Consultant

+31 297 382323

iDEAL 2.0: standaard in Abillity®

De meest gebruikte online betaalmethode van Nederland is vernieuwd. iDEAL 2.0 is sinds deze maand de nieuwe standaard in Abillity® en maakt online bestellen en betalen nog makkelijker.

FIQAS bestaat 35 jaar!

FIQAS bestaat 35 jaar en dat werd gevierd op het Ibiza van het noorden, oftewel Texel! Van ‘coupe windkracht 12’, tot zeehonden spotten op een RIB boot. En van ‘Island games’ tot dansjes en drankjes in de kroeg. We kijken nu alweer uit naar het volgende jubileum.

Geavanceerde order to cash-oplossing draagt bij aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers

Onlangs is het geavanceerde PreventieZorgPortaal (PZP) gelanceerd. Hiermee heeft Volandis – met behulp van het Abillity®-platform van FIQAS – het complexe order to cash-proces rondom de duurzame inzet van medewerkers in de bouw- en infrasector efficiënt geautomatiseerd.