Opnieuw zero exceptions in ISAE 3402 type 2 verklaring voor Abillity®

17 februari 2020 Security

FIQAS heeft ook voor het boekjaar 2019 een ISAE 3402 type 2 assurance verklaring ontvangen voor het Abillity®-facturatieplatform, opnieuw met ‘zero exceptions’. De verklaring bevestigt en onderbouwt dat Abillity® volledige controle biedt over de geautomatiseerde order to cash-processen die FIQAS uitvoert voor haar klanten of die door haar klanten in eigen beheer worden uitgevoerd.

Volledige controle

ISAE 3402 is de internationaal erkende assurance standaard voor outsourcing. ISAE 3402 gecertificeerde serviceorganisaties worden onderworpen aan een uitgebreide audit van hun risico management- en interne beheersingssysteem. Alle accountants in Nederland erkennen de ISAE 3402 standaard en kunnen hierop steunen voor hun jaarrekeningcontrole. De type 2 verklaring geeft aan dat de onderzochte partij de aan haar uitbestede processen volledig onder controle heeft.

Generieke assurance verklaring

FIQAS biedt als serviceorganisatie managed services voor tarifering, facturatie en debiteurenbeheer en gebruikt daarvoor het eigen Abillity®-platform. De meeste klanten van FIQAS worden voor hun jaarrekening onderworpen aan een audit, waarbij de geautomatiseerde processen en de beveiliging rondom deze processen van toenemend belang zijn, ook gezien de wetgeving. Een ISAE 3402 audit van de software van FIQAS is voor deze klanten daarom zeer belangrijk.

Net als de audits over de voorgaande jaren, is de Abillity® audit over 2019 het resultaat van een generieke assessment en een beoordeling die alle modules van het platform omvat. Het voordeel van een generieke assurance verklaring is tweeledig. De accountants van de klanten van FIQAS kunnen deze verklaring gebruiken in hun eigen audits. Zij hebben direct de verzekering dat alle voor hen relevante onderdelen zijn getoetst en aan ISAE 3402 type 2 voldoen. Ook voor prospects en nieuwe klanten van FIQAS is het relevant om te weten dat FIQAS deze toetsing elk jaar met succes afsluit.

‘Zero exceptions’

FIQAS doorstond de algemene beoordeling van Abillity® met ‘zero exceptions’. Dit betekent dat de audit geen enkele tekortkoming aan het licht bracht. Voor FIQAS is dat inmiddels geen echte verrassing meer, want ook bij eerdere toetsingen hadden de auditors geen opmerkingen. Toch is ook deze nieuwe positieve beoordeling een resultaat om trots op te zijn.

Meer informatie?

Wil je meer weten over de kwaliteitsprocessen binnen FIQAS? Neem gerust contact met ons op. Wij gaan graag met je in gesprek!

Stella Calvetti

Total Quality Management

+31 297 382323

Nieuwe EU-richtlijn voor afvalstoffenheffing feilloos verwerkt in Abillity®

De Europese Unie heeft een nieuwe richtlijn geïntroduceerd met als doel om zeevervuiling door scheepsafval te verminderen. Met de tariferingsmodule van Abillity® kan Port of Rotterdam deze wijziging moeiteloos verwerken.

Nieuw SEPA-bestandsformaat ‘SEPA XML’ nu al beschikbaar in Abillity®

Vanaf 23 november 2025 ben je verplicht om adresgegevens gestructureerd toe te voegen aan verzamelbetalingen en incassobatches. Hiervoor is een nieuw bestandsformaat (SEPA XML versie 2019) beschikbaar gesteld. Ons Abillity®-platform ondersteund dit nieuwe bestandsformaat nu al.

Veilig processen uitbesteden met Abillity®: bevestigd volgens ISAE 3402 type II normen!

Als je ervoor kiest om processen uit te besteden, dan wil je de zekerheid hebben dat deze goed en veilig worden uitgevoerd. De ISAE3402 type II-verklaring biedt hiervoor uitkomst. Ons Abillity®-platform beschikt over deze verklaring en afgelopen jaar zijn opnieuw nul bevindingen geconstateerd!