FIQAS en KPN Wholesale

KPN biedt een modern, open netwerk waar telecomoperators en serviceproviders – als partners van KPN – onder eigen naam hun diensten kunnen aanbieden. KPN Wholesale verzorgt de toegang tot dit netwerk. De partners nemen bij KPN minuten af, die zij wederverkopen als eigen propositie.

Om de systeemarchitectuur rondom facturatie te rationaliseren besloot KPN Wholesale in 2017 het bestaande softwaresysteem uit te faseren en op zoek te gaan naar een alternatieve oplossing. In FIQAS vond KPN een solide, ervaren partner die in een professionele ‘managed service’ de linking en tarifering van verbruiksdata verzorgt en daarmee de input levert voor de eigen facturatieprocessen van KPN en de partners.

In het door FIQAS verzorgde, volledig geutomatiseerde proces worden 24 uur per dag Call Detail Records (CDR’s) afgenomen van het KPN mediation platform. De CDR’s worden ontdubbeld en op basis van de partnercode toegewezen aan de juiste partner. Vervolgens gaan er bestanden met niet-getarifeerde CDR’s naar alle KPN partners, die het verbruik zelf factureren aan hun klanten.

Dezelfde CDR’s worden daarnaast getarifeerd op basis van de wholesale tarieflijst en aan KPN geaggregeerd aangeleverd voor facturatie in het eigen facturatiesysteem. Onderdeel van de tarifering is een COIN mechanisme, waarmee tarieven aan servicenummers worden gekoppeld.

Het tariferen gebeurt elke twee uur. Deze verwerkingsfrequentie maakt een tijdige signalering van hoogverbruik mogelijk ten behoeve van fraudepreventie. Hiervoor wordt van elke eindgebruiker het cumulatieve verbruik in de facturatieperiode bijgehouden. Bij overschrijding van een bepaalde verbruiksdrempel wordt er een automatische actie geïnitieerd.

Er zijn twee drempels gedefinieerd, de hoogte van deze drempels is partnerafhankelijk. De laagste drempel is een waarschuwingsdrempel. Als deze wordt overschreden, gaat er een mail naar de betreffende partner, die vervolgens de eindklant informeert of de service voor de eindklant afknijpt. Bij overschrijding van de – hogere – suspend drempel geeft FIQAS een signaal aan het KPN platform waarmee de dienst gepauzeerd wordt.

Het gehele proces wordt gemonitord door de FIQAS billing managers, die tevens rapportages verzorgen. De managed service voor KPN Wholesale is operationeel sinds Q1 2018.

FIQAS maakt bij de Managed Service voor KPN Wholesale gebruik van haar veelzijdige softwareplatform Abillity®. Via open interfaces is Abillity® naadloos geïntegreerd in de architectuur van KPN, waar het een belangrijke schakel vormt tussen het mediation platform en de financiële systemen.

Succesvol tariferen, net als KPN Wholesale?

Komt uw dienstverlening enigszins overeen met die van KPN Wholesale? Heeft u complexe tariferingsprocessen en grote hoeveelheden verbruiksdata? Laat u overtuigen door onze aanpak en software, en vraag nu een offerte aan.

Waarom kiest KPN Wholesale voor FIQAS ?

  • FIQAS als solide, ervaren tariferingspartner
  • Continue kwaliteit in complexe tariferingsprocessen voor grote aantallen klanten
  • Transparant proces voor provider en wholesale partners
  • Signalering hoogverbruik geïntegreerd in proces

FIQAS en KPN Wholesale

  • KPN Wholesale levert via het KPN-netwerk diensten aan telecom- en serviceproviders
  • FIQAS verzorgt in een managed service de verbruikstarifering, als input voor de facturatieprocessen van KPN en de partners