FIQAS en Simpel

Simpel is een aanbieder van voordelige sim-only-abonnementen. Sinds 2007 biedt Simpel voordelige sim-only abonnementen aan, zonder gedoe. Simpel daagt ingewikkelde zaken uit door ze eenvoudig en toegankelijk te maken voor iedereen. Om deze zeer lage prijzen te kunnen bieden, moeten alle processen lean and mean zijn ingericht.

FIQAS verzorgt in een Managed Billing Service maandelijks de uitvoering en monitoring van de facturatie- en incassoprocessen van Simpel. Het uitbesteden van deze processen draagt bij aan de efficiënte bedrijfsvoering die Simpel in staat stelt haar diensten tegen zeer lage tarieven aan te bieden.

Voor de Managed Billing Service voor Simpel maakt FIQAS gebruik van het in eigen huis ontwikkelde Abillity® platform. Deze geavanceerde software suite is door FIQAS in korte tijd voor Simpel ingericht, in een succesvol Agile-project. De FIQAS-oplossing is geïntegreerd in het door Enrise ontwikkelde systeemlandschap volgens de 4-tier-architectuur, waarop ook Business Base aangesloten is.

FIQAS en Abillity® hebben voor Simpel een paar sterke punten. Om een spreiding in omzet en klantcontact te waarborgen factureert FIQAS elke werkdag voor Simpel. Risico’s worden op verschillende manieren ingeperkt. Ook tussentijdse vooruitbetalingen worden bijvoorbeeld gefaciliteerd. De Abillity® applicatie maakt een complete audit mogelijk van het verwerkte verbruik, en online betalingen worden gevalideerd en geaudit voor ze op de bankrekening van Simpel verschijnen. Tevens biedt Abillity® een complete set aan financiële rapportages en exports waarmee de financiële administratie van Simpel gevoed wordt.

De standaard in Abillity® beschikbare API maakt niet alleen een eenvoudige integratie met derde systemen mogelijk, maar ook een klant-per-klant migratie. Big bang migraties – en de daarmee samenhangende risico’s – zijn daarmee niet nodig. De migratie naar Abillity® voor Simpel kon hierdoor in korte tijd gerealiseerd worden, na een grondige voorbereidingsperiode waarin de gehele keten met partners is beproefd. Facturatie en incasso van de Simpel klanten vinden nu plaats in één uniforme en efficiënt te beheren billing straat.

Net als Simpel succesvol factureren en incasseren?

Lijkt uw dienstverlening enigszins op die van Simpel? Heeft u complexe facturatie- of incassoprocessen of heeft u te maken met grote hoeveelheden data, transacties en facturen? Laat u overtuigen door onze aanpak en software, en vraag nu een offerte aan.

Waarom kiest Simpel voor FIQAS ?

  • Geautomatiseerde financiële oplossing, geïntegreerd in de door Enrise ontwikkelde servicelaag
  • Facturatie en incasso in één uniforme en efficiënt te beheren billing straat
  • Outsourcing betekent bewezen process efficiency en controle op afstand over cruciale financiële processen

FIQAS en Simpel

  • Simpel is een aanbieder van voordelige sim-only-abonnementen, die honderdduizenden klanten bedient met het moderne T-Mobile-netwerk.
  • FIQAS Software B.V. verzorgt in een Managed Billing Service de uitvoering en monitoring van de facturatie- en incassoprocessen van Simpel.