Scheepsbezoeken volautomatisch en real-time vertalen naar een opgave

Port of Rotterdam

Sinds begin 2019 berekent en factureert het Havenbedrijf de havengelden voor de zeeschepen met de PortAbillity®-software van FIQAS.

De Rotterdamse haven is de grootste zeehaven van Europa. De haven dankt zijn leidende positie aan de uitstekende bereikbaarheid via zee, aan de intermodale verbindingen en aan de 185.000 mensen die in en voor het haven- en industriegebied werkzaam zijn. Jaarlijks wordt de haven bezocht door meer dan 30.000 zeeschepen en 120.000 binnenvaartschepen, die zorgen voor een overslag van honderden miljoenen tonnen aan goederen. De Rotterdamse haven is één van de motoren achter de Nederlandse economie, en het Havenbedrijf Rotterdam speelt daarbij een cruciale rol. De kerntaken van het Havenbedrijf zijn de duurzame ontwikkeling, beheer en exploitatie van de haven en het handhaven van de vlotte en veilige afhandeling van de scheepvaart. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft een omzet van circa € 710 miljoen en heeft ongeveer 1.200 medewerkers in dienst.

Havengelden, de kosten met betrekking tot scheepsbezoeken, vormen de belangrijkste inkomstenbron van het bedrijf. Hieronder vallen alle af te rekenen kosten op basis van een scheepsbezoek;  zeehavengelden, kade-, boeien- en palengeld, bijdrage afvalstoffen en binnenhavengeld. Het havengeldenproces is een complex bedrijfsproces, dat van cruciale betekenis is voor de cashflow en dus hoge eisen stelt aan de betrouwbaarheid en efficiëntie van de onderliggende software. Het Havenbedrijf streeft daarbij naar een efficiënt en betrouwbaar proces dat de klant centraal stelt.

Sinds Q1 2019 berekent en factureert het Havenbedrijf de havengelden voor de zeeschepen met de PortAbillity® software van FIQAS. De oplossing bestaat uit een webbased opgaveportaal als front-end, dat op basis van services communiceert met de invoice engine en andere modules van het off-the-shelf facturatieplatform Abillity®. PortAbillity® is naadloos geïntegreerd in het systeemlandschap van het Havenbedrijf en vervult met betrekking tot het havengeldenproces een centrale rol. De oplossing ondersteunt het proces van data verzamelen en aanvullen, valideren en berekenen tot en met facturatie, presenteren en rapporteren.

De PortAbillity® havengeldenoplossing voor het Havenbedrijf is het resultaat van een ambitieus project volgens de Agile-aanpak. De belangrijkste drivers erachter waren de overgang naar klantvriendelijke, zo snel mogelijke facturatie en de behoefte om in de toekomst flexibeler in te kunnen spelen op marktontwikkelingen. Het havengeldenproject voor Havenbedrijf Rotterdam illustreert hoe de generieke software van FIQAS kan worden toegepast in een branche-specifieke context, de logistiek in dit geval. De relevantie van FIQAS als facturatieëxpert voor vrijwel elke verticaal is hiermee opnieuw aangetoond.

Interesse?

Ben je benieuwd of ons platform geschikt is voor jouw organisatie? Wil je meer weten of heb je specifieke vragen? Neem gerust contact met ons op. Wij gaan graag met je in gesprek!

Willem Lemmers

Senior Consultant

+31 297 382323

Volandis

Volandis wilde het complexe order to cash-proces rondom de duurzame inzet van medewerkers in de bouw effectief automatiseren. Met het Abillity®-platform van FIQAS als basis beschikt de bouwsector nu als eerste over een geavanceerd PreventieZorgPortaal (PZP).

Meer over Volandis

PostNL

Nu PostNL Transport Abillity® in gebruik heeft genomen, is PostNL weer een stap dichterbij haar ambitie om uit te groeien tot de grootste aanbieder van logistieke oplossingen en postdiensten in, naar en vanuit de Benelux.

Meer over PostNL

Arriva

Met de gratis reisapp ‘glimble’ wil Arriva het gebruik van alternatieve vervoersmiddelen aantrekkelijk(er) maken. FIQAS zorgt ervoor dat geldende tarieven, eventuele kortingen én abonnementen worden verwerkt tot overzichtelijke en correcte facturen voor zakelijke gebruikers.

Meer over Arriva